بازاریابی محتوا

مطالب مرتبط با دسته بندی
  • بازاریابی محتوا

    • امید معظمی
    • ۲۶ تیر ۹۷

    بازاریابی محتوا چیست؟ بازاریابی محتوا برنامه و رویکرد استراتژیک بازاریابی است که تمرکز و مرکزیت آن بر تولید، انتشار و توزیع محتوای ارزشمند، مرتبط و سازگار برای مخاطبان هدف است به گونه ای که برای آنها جذاب باشد و منجر به بازگشت مخاطبان شده و نهایتا من …