تبلیغات موبایلی

مطالب مرتبط با دسته بندی
  • تبلیغات موبایلی چیست؟

    • امید معظمی
    • ۲۷ تیر ۹۷

    تبلیغات موبایلی چیست؟ تبلیغات موبایلی یکی از تکامل یافته ترین روش های تبلیغاتی محسوب می شود. این تکامل نه تنها شامل مسائل فنی تبلیغاتی است بلکه حوزه اقتصادی و مالی تبلیغات را نیز شامل می شود. برخلاف دیگر انواع تبلیغات که مدل های اقتصادی ساده ای دارند …